Šahs – trenažieris smadzenēm

Šahs – trenažieris smadzenēm

Šahs – trenažieris smadzenēm

Šis raksts ir par šahu un par to, kā tas iespaido bērnu attīstību. Zinātniskajā pasaulē ir veikts neskaitāmi daudz pētījumu, kuri ir saistīti ar šaha iedarbību uz cilvēka intelektuālo attīstību. Viena tāda pētījuma, kurš notika Venecuēlā, rezultāti ir aprakstīti zemāk.

Eksperimenta gaitā, komisija, kura sastāvēja no skolotājiem un zinātniekiem, novēroja divas skolnieku grupas, kuras apguva parasto mācību programmu, bet viena no grupām, kopā ar mācībām, pastiprināti apguva arī šaha spēli.

Pēc pusgada, notika abu grupu testēšana un sms lån. Uzmanīgi iepazīstoties ar tās rezultātiem, specialisti nonāca pie secinājuma, ka intelektuālās reakcijas ātrums, tiem bērniem, kuri novērošanas laikā spēlēja šahu, ir paaugstinājies gandrīz par 40%.

Vai šahs ir tik tiešām ir trenažieris smadzenēm?

Zinātnieki, jau sen ir pamanījuši, ka attīstošu iespaidu, šahs uz bērniem vislabāk atstāj aptuveni 7 – 12 gadu vecumā. Kāpēc tieši šajā vecumā? Atbildi mēģināsim sameklēt psiholoģiskajos domāšanas izmeklējumos. Izrādās, ka pēc tam, kad bērns ir apguvis dzimtās valodas zīmju sistēmu, aptuveni 5 gadu vecumā, viņam sāk attīstīties citi, ļoti svarīgi procesi un tāpēc, tieši šajā vecumā ir ļoti labvēlīgs uzsākt mācīties spēlēt šahu. Speciālisti uzskata, ka šajā vecumā, bērniem būtu jāsāk mācīt šahu arī skolā.

Tik tiešām, šahs ir kā Dieva radīts materiāls vai modelis, lai trenētu savas prāta spējas. Piemēram, bērnam ir viegli nodemonstrēt, kā ar zirgu no laukuma A1 var nokļūt laukumā C3, neizejot no kvadrāta, kuras ir šī laukuma virsotnes. Atzīmēsim, ka šis nelielais uzdevums daļēji bija eksperimentālā poligona sastāvdaļa.

Kā bērnam uzlabot atmiņu?

Bērnam, kuram ir slikta atmiņa ir grūti domāt un spriest. Daudzus vecākus uztrauc jautājums, kā nostiprināt uz uzlabot bērna atmiņu, bagātināt to ar saprašanu, kuru varētu vienmēr tikt izmantota kā domāšanas ierocis…

Domāšanas kultūras audzināšanā, liela loma vienmēr ir piederējusi šaham. Zēni un meitenes labprāt apgūst šo spēli. Šahs palīdz bērniem disciplinēt savu domāšanu, audzināt savu koncentrēšanos. Bet pats galvenais uzdevums ir un paliek – atmiņas attīstīšana. Novērojot, jaunos šaha spēlētājus, var pamanīt, kā bērni domās vizualizē stāvokli, kāds bija pirms tam un cenšas saprast, kāds varētu būt vēlāk. Bērniem, kuri mācās spēlēt šahu, šis moments ir ļoti svarīgs – domāt par nākamajiem gājieniem. Šaha dēlis palīdz bērniem atklāt un attīstīt arī matemātisko domāšanu, padara to skaidrāku un asāku. Bez šaha, ir grūti iedomāties pilnvērtīgu, prāta spēju attīstību bērniem.

Šaham, vajadzētu droši iesoļot sākumskolas dzīvē, kā vienam no svarīgākajiem, prāta kultūras elementiem. Runa, tagad iet, tieši par sākumskolu, kur intelektuālā audzināšana aizņem īpašu vietu un pieprasa speciālas darba metodes un formas.

Tablete, kuras nosaukums ir “šahs”

Šī, ļoti senā spēle ir spējīga attīstīt bērna intelektu, kā arī privatlån. Pēdējos gados, visā pasaulē ir manāmi pieaugusi interese par šo spēli un tas nav nejauši.

Izrādās, ka šī senā spēle ir spējīga atstāt kolosālu ietekmi ne tikai uz intelekta attīstību, bet arī uz to īpašību attīstību, kuras tik ļoti ir nepieciešamas bērnam, mūsdienu pasaulē.

Piemēram, iemāca īsā laika posmā pieņemt pareizo lēmumu. Vēl viena, ļoti laba šaha īpašība – tas iemāca bērnus pareizi uztvert mazās stresa situācijas, ko katra zaudētā partija, ir tieši tāds stress. Speciālisti ir pamanījuši, ka tie bērni, kuri spēlē šahu neapjūk kritiskās situācijās, nekrīt panikā, meklē izeju. Visiem ir zināms, ka šahs māca loģiski domāt, tāpēc tiem bērniem, kuri ir nolēmuši turpināt mācīties augstskolā, grūtības nesagādā nekādi iestājpārbaudījumi.

Arī no medicīniskā skatu punkta šaham ir liela nozīme, piemēram, tas labvēlīgi iedarbojas uz nemierīgiem bērniem, kuriem ir grūtības koncentrēties. Šajā brīdī der atcerēties Aleksandra Aļohina spārnoto frāzi: “Ar šaha palīdzību es izaudzināju savu raksturu!”.

Jāsaka ir tā, ka labums no šaha ir milzīgs, bet izdevumi – niecīgi. Šahs, tā ir sava veida unikāla, brīnumaina “tablete”, kuru var izrakstīt visiem bērniem, bez izņēmuma – fiziski vājiem un stipriem, gudriem un ne visai gudriem, ar labu redzi un ne visai labu….