Šaha spēles figūru nozīme

Šaha spēles figūru nozīme

Šaha spēles figūru nozīme

Tas ir fakts, ka jau sen šaha spēle profesionāli tiek uzskatīta par sporta veidu, taču tas nebūt nenozīmē, ka miljoniem cilvēku to nevarētu spēlēt arī vienkārši tāpat – sava prieka pēc, tieši tāpat kā jebkuru citu galda spēli. Lai spēlētu šahu nav nepieciešama kāda speciāla atrašanās vieta, taču tam būs nepieciešams šaha galds. Šāds galds oriģināli sastāv no 8 reiz 8 kvadrātiņu laukuma, sadalīts 32 baltos un 32 melnos lauciņos. Šaha spēlē ir nepieciešamas divas pretējas spēlētāju puses “pikavippi“, kur viena puse spēlē ar melnās krāsas figūrām, bet otra puse spēlē ar baltās krāsas figūrām. Protams, katra puse spēli uzsākot saņem vienādu skaitu un tipa figūriņas.

Katras krāsas figūru komplekts sastāv no sekojošām figūrām – astoņiem bandiniekiem, diviem zirgiem, diviem torņiem un diviem laidņiem, kā arī no vienas dāmas jeb karalienes un viena karaļa. Katrai no šīm figūrām spēles gaitā ir sava nozīmē un arī noteikts gājienu manevrs. Mazliet tuvāk apskatīsim visus no figūru tipiem.

Bandinieki. Šī figūra var pārvietoties pa vertikālu līniju un nokaut pretinieka figūru tikai pa diagonāli, kuras virziens ir uz priekšu no blakus esošās figūras. Laikā, kamēr pats bandinieks nav izkustināts no savas sākumpozīcijas, tam pastāv iespēja virzīties 2 lauciņus uz priekšu. Taču tad, kad bandinieks jau ir izkustējies, tas drīkst virzīties uz priekšu vairs tikai pa vienam lauciņam.

Torņi spēj pārvietoties tikai vertikālā un horizontālā virzienā, neveicot lēcienus pāri citām figūriņām. Pārvietoties viņi var, cik vien tālu to atļauj brīvā vieta tornim apkārt. Torņi nokauj jebkuru figūru sava gājiena robežās. Tornis ir unikāls ar to, ka tam ir viena īpaša kombinācija, ko mēdz dēvēt par “Rokādi”. Šo kombināciju ir iespējams izmantot tanī situācijā, ja tornis nav izkustējies no savas sākotnējās pozīcijas un arī karalis nav izkustējies no savas sākotnējās pozīcijas. Šahā izšķir divus rokādes veidus – garo un īso rokādi. Vēl viens priekšnoteikums – rokādi ir iespējams veikt tikai tad, ja starp torņa un karaļa figūrām nav nevienas citas figūras.

Laidņi, atšķirībā no torņiem, pa spēles lauciņu pārvietojas tikai diagonāli. To laidņi var darīt, cik vien tālu iespējams, ja. Atkarībā no tā, uz kuras krāsas lauciņa laidnis ir bijis spēles sākuma pozīcijā, tas var pārvietoties vai nu pa tumšās vai tikai pa gaišās krāsas lauciņiem.

Zirgs tiek uzskatīts par spēcīgāko figūru šahā. Zirgs savā pārvietošanās manevrā var lēkt pāri jebkurai figūrai. Zirga pārvietošanās veids ir sekojošs – divi lauciņi uz priekšu vertikālā virzienā vai horizontāli, kam seko viens pa kreisi vai pa labi.

Dāmas (karalienes) figūra pārvietojas kā horizontāli, tā arī vertikāli, tik tālu cik tai ceļā netraucē kāda cita figūra.

Kungs (karalis) spēj pārvietoties tikai pa vienam lauciņam un to var darīt jebkurā virzienā. Protams, ja šādu pārvietošanos netraucē kāda cita figūra. Kungs jebkurā virzienā nokauj blakus esošu figūru. Kungu nav iespējams nokaut. Taču kungs var tikt apdraudēts, kad pretinieks noliek savu figūru kunga nākamā gājienā vietā. Spēlētājam ir jādara viss iespējamais, lai draudus karalim novērstu, jāizvieto priekšā citas figūras vai ar kunga figūru jāpaiet malā. Pretinieks ir pieteicis Šahu tad, kad kungs ir apdraudēts. Ja karalis spēlē ir palicis kā pēdējā figūra un tas papildus ir nonācis bezizejas situācijā, kad tam nav iespējams izdarīt gājienu, spēlē tiek pasludināts Pats, kas tiek uzskatīts par neizšķirtu.