Šahs bērniem Rīgā

Šahs bērniem Rīgā

Šahs bērniem Rīgā

Šahs ir visai unikāls sporta veids, jo apvieno sevī spēli, gudrību un neatlaidību. Šaha spēles apgūšana ļoti labvēlīgi spēj iedarboties tieši uz bērniem un jauniešiem, kuru prāti vēl attīstās. Šaha nodarbības var palīdzēt bērniem pozitīvā veidā gan ar sekmēm, rakstura spītību, attīsta intelektu augstā līmenī, mudina domāt plašāk, elastīgāk un gudrāk. Šahs nebūt nav tikai spēle, kura spēj sniegt bērniem un jauniešiem lielu prieku un izklaides iespējas. Tas ir ļoti efektīvs līdzeklis mazo prātu spožai attīstībai.

Šahs kā spēle jūsu bērna attīstībā spēs risināt vairākus uzdevumus vienlaicīgi – tas var būt izzinošs, audzinošs, estētisks, ļoti perspektīvs un pat uzvedības un prāta spēju koriģējošs. Apmeklējot šaha nodarbības bērns būs spējīgs paplašināt savu redzesloku, iemācīs domāt un atcerēties labāk, attīstīs spēju salīdzināt un vispārināt. Izprotot spēles noteikumus bērns spēs paredzēt savas rīcības rezultātu un orientēties plaknē. Interesanti, ka šahs spēs attīstīt bērnā arī loģisko domāšanu un radošumu. Audzinošas vērtības šahā tiek izpaustas caur mērķtiecības un izturības attīstību, gribasspēka un neatlaidības nostiprināšanu, kā arī uzmanības noturēšanu un nosvērtības veicināšanu. Bērns vai jaunietis, kurš spēj mācīties šo intelektuālo un izaicinošo spēli kļūst paškritiskāks, ātri pierod domāt loģiski un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Viņš procesa laikā mācās uzņemties cīņu līdz galam un tikt galā ar neveiksmēm, kad ar tām sastopas. Šaha spēles laikā visi tā dalībnieki iemācās izjust cieņu pret citu cilvēku un spēles dalībnieku viedokli. Spēj iedomāties sevi pretinieka vietā, kā arī spēj uzklausīt citus un adekvāti uztvert saņemto informāciju. Estētiski šahs spēj bagātināt bērna iekšējo pasauli, jo tas attīsta fantāziju un māca priecāties par skaistām spēles kombinācijām. Lai bērnam pietiktu izturības un spēka nosēdēt pie šaha galda visas spēles garumā, liela nozīme ir fizkultūrai un fiziskām nodarbībām ārpus šaha nodarbību laikiem. Vecāki būs īpaši priecīgi par šaha sniegto palīdzību hiperaktīviem bērnam kļūt mierīgākiem un daudz līdzsvarotākiem, jo šahs māca bērnus koncentrēties uz tanī brīdī notiekošo darbošanās veidu. Ja mēs skatāmies perspektīvā, tad skaidri ir redzams, ka šaha spēles pieredze ietekmēs bērna dzīves kvalitāti tikai un vienīgi pozitīvā veidā, augot komunikācijas līmenim un dzīves izpratnei, tādā veidā ļaujot bērnam labāk izprast cilvēkus un krietni vien efektīvāk risināt visdažādākās situācijas.

Ja šie argumentu jūs pārliecināja izvēlēties šaha nodarbības jūsu bērnam, tad Rīgas robežās savu bērnu šaha spēles pulciņos iespējams pieteikt šajās iestādēs:

1. Rīgas Šaha Skola. Atrodas Rīgā, Tallinas ielā 6. Šinī skolā uzņem un apmāca bērnus no 6 līdz 9 gadu vecumam, nodarbības notiek profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā – šahs, trīs reizes nedēļā.

2. Rīgas Jauno tehniķu centrs pie sevis šaha pulciņā uzņem gribētājus dažādā vecumā sākot no 5 līdz 25 gadiem. Atrodas Rīgā, Bauskas ielā 88.

3. Centrālais tenisa klubs. Atrodas Rīgā, Baldones ielā 7, netālu no LU Botāniskā dārza. Šeit nodarbības bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam notiek reizi nedēļā, katru trešdienas vakaru.

4. Bērnudārzs “Namiņš” piedāvā šaha pulciņu Rīgā, Āraišu ielā 32. Interešu pulciņā tiek aicināti bērni no 5 gadu vecuma, neatkarīgi no zināšanām. Šaha nodarbības notiek 2 reizes nedēļā.

5. Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” savās telpās Rīgā, Jēkabpils ielā 19a, arī nodarbina bērnus šaha spēlē.

6. Bolderājā bērni, kuri sasnieguši vismaz 4 gadu vecumu un nav vecāki par 16 gadiem, var apgūt šaha spēles mākslu Bērnu un jauniešu centrā “Bolderāja”, Flotes ielā 3.

7. Interešu izglītības iestāde “Rudaga” uzņem bērnus šaha spēlei vecumā no 5 līdz 13 gadiem. Iestāde gan neatrodas atrodas Rīgā, bet ļoti tuvu tai – Jūrmalā, Majoros, Rīgas ielā 3. Apmācību ietvaros bērni piedalās arī dažādos turnīros.